АТ "СКІФ-АВТО"

     
 
Дата розміщення: 12.05.2014

Річний звіт за 2013 рік

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Внутрiшнi перевезення пасажирiв автобусами. Внутрiшнi перевезення пасажирiв на таксi. Мiжнароднi перевезення пасажирiв автобусами.АГ№58795703.08.2011Мiнiстерство транспорту та зв"язку України29.04.2014
Опис:
Лiцензiя видана на необмежений термiн.