АТ "СКІФ-АВТО"

     
 

Особлива інформація на 19.06.2012

Титульний аркуш Повідомлення


 Голова правлiння                            Волощук Володимир Йосипович 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

    19.06.2012  
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Косiвське приватне акцiонерне товариство "Скiф-Авто"
    Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01207275
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 78600
     Населений пункт м.Косiв
     Вулиця, будинок вул.Грушевського, 5
     Міжміський код, телефон та факс (03478)21037, (03478)21037
     Електронна поштова адреса skifavto07@rambler.ru

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 13.06.2012
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення 111 (1364)
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення 14.06.2012
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення skifavto.prat.in.ua
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет 18.06.2012