АТ "СКІФ-АВТО"

     
 

Особлива інформація на 19.06.2012

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
10.06.2012 Звільнено Голова Наглядової ради Волощук Володимир Йосипович СС, 627166, 04.12.1998, Косiвським РВУМВС в Iвано-Франкiвськiй обл. 30,097
Зміст інформації За рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ "Скiф-Авто" (Протокол №2 загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 червня 2012 року) в складi посадових осiб емiтента вiдбулися наступнi змiни: Звiльнений: Голова Наглядової ради Волощук Володимир Йосипович паспорт СС №627166, виданий Косiвським РВУМВС в Iвано-Франкiвськiй обл. 04.12.1998р. Частка, якою володiє в статутному капiталi-30,097%. На посадi перебував з 27.04.2011р. Усi звiльненi та призначенi посадовi особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.
10.06.2012 Звільнено Голова правлiння Черленюк Микола Юрiйович СС, 567352, 15.08.1998, Косiвським РВУМВС в Iвано-Франкiвськiй областi 6,380
Зміст інформації За рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ "Скiф-Авто" (Протокол №2 загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 червня 2012 року) в складi посадових осiб емiтента вiдбулися наступнi змiни: Звiльнено: Голова правлiння Черленюк Микола Юрiйович, паспорт СС №567352, вид. Косiвським РВУМВС в Iвано-Франкiвськiй областi 15.08.98р. у зв'язку з поданою заявою. Частка, якою володiє в статутному капiталi - 6,38%. На посадi перебував з 27.04.2011р. Усi звiльненi та призначенi посадовi особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.
10.06.2012 Призначено Голова Наглядової ради Мицкан Юрiй Дмитрович СС, 544654, 03.06.1998, Косiвським РВУМВС в Iвано-Франкiвськiй обл. 0,540
Зміст інформації За рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ "Скiф-Авто" (Протокол №2 загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 червня 2012 року) в складi посадових осiб емiтента вiдбулися наступнi змiни: Призначений: Голова Наглядової ради Мицкан Юрiй Дмитрович, паспорт СС №544654, вид.Косiвським РВУМВС в Iвано-Франкiвськiй обл. 03.06.98р. Частка, якою володiє в статутному капiталi-0,54% Термiн призначення-3 роки. Попередня посада i водiй автобуса. Усi звiльненi та призначенi посадовi особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.
10.06.2012 Призначено Голова правлiння Волощук Володимир Йосипович CC, 627166, 04.12.1998, Косiвським РВУМВС в Iвано-Франкiвськiй обл. 04.12.1998р. 30,097
Зміст інформації За рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ "Скiф-Авто" (Протокол №2 загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 червня 2012 року) в складi посадових осiб емiтента вiдбулися наступнi змiни: Призначений: Голова правлiння Волощук Володимир Йосипович паспорт СС №627166, виданий Косiвським РВУМВС в Iвано-Франкiвськiй обл. 04.12.1998р. Частка, якою володiє в статутному капiталi-30,097%. Термiн призначення -3 роки. Попередня посада i голова Наглядової ради. Усi звiльненi та призначенi посадовi особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.