АТ "СКІФ-АВТО"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Особлива інформація на 26.04.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

26.04.2015Припинено повноваженняГолова ПравлiнняВолощук Володимир Йосипович СС, 627166, 04.12.1998, Косiвським РВУМВС в Iвано-Франкiвськiй обл.30.097
Зміст інформації:
За рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв АТ "Скiф-Авто" (Протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд 26 квiтня 2015 року) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень виконавчого органу, в складi посадових осiб емiтента вiдбулися наступнi змiни: Припинено повноваження: Голова правлiння Волощук Володимир Йосипович паспорт СС № 627166, виданий Косiвським РВУМВС в Iвано-Франкiвськiй обл. 04.12.1998р. Частка, якою володiє в статутному капiталi - 30.097%. На посадi перебував з 2012р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2015Припинено повноваженняЧлен ПравлiнняКниш Михайло ВасильовичСС, 048253, 20.04.1996, Косiвським РВУМВС в Iвано-Франкiвськiй областi5.13
Зміст інформації:
За рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв АТ "Скiф-Авто" (Протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд 26 квiтня 2015 року) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень виконавчого органу, в складi посадових осiб емiтента вiдбулися наступнi змiни: Припинено повноваження: член Правлiння Книш Михайло Васильович, паспорт СС №048253, виданий Косiвським РВУМВС в Iвано-Франкiвськiй обл. 20.04.1996р. Частка, якою володiє в статутному капiталi - 5.13%. На посадi перебував з 2011р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2015ОбраноГолова ПравлiнняВолощук Володимир ЙосиповичСС, 627166, 04.12.1998, Косiвським РВУМВС в Iвано-Франкiвськiй обл.30.097
Зміст інформації:
За рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв АТ "Скiф-Авто" (Протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд 26 квiтня 2015 року) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень виконавчого органу, в складi посадових осiб емiтента вiдбулися наступнi змiни: Переобрано на новий термiн: Голова правлiння Волощук Володимир Йосипович паспорт СС № 627166, виданий Косiвським РВУМВС в Iвано-Франкiвськiй обл. 04.12.1998р. Частка, якою володiє в статутному капiталi - 30.097%. Термiн призначення - 3 роки. Попередня посада - голова Правлiння, Голова Наглядової ради. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2015Обраночлен ПравлiнняКниш Михайло ВасильовичCC, 048253, 20.04.1996, Косiвським РВУМВС в Iвано-Франкiвськiй обл. 04.12.1998р.5.13
Зміст інформації:
За рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв АТ "Скiф-Авто" (Протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд 26 квiтня 2015 року) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень виконавчого органу, в складi посадових осiб емiтента вiдбулися наступнi змiни: Переобрано на новий термiн: член Правлiння Книш Михайло Васильович, паспорт СС №048253, виданий Косiвським РВУМВС в Iвано-Франкiвськiй обл. 20.04.1996р. Частка, якою володiє в статутному капiталi - 5.13%. Термiн призначення - 3 роки. Попередня посада - член Правлiння. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2015Припинено повноваженнячлен ПравлiнняПавлик Тарас РомановичСС, 544863, 11.06.1998, Косiвським РВУМВС в Iвано-Франкiвськiй обл.1.61
Зміст інформації:
За рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв АТ "Скiф-Авто" (Протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд 26 квiтня 2015 року) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень виконавчого органу, в складi посадових осiб емiтента вiдбулися наступнi змiни: Припинено повноваження: член правлiння Павлик Тарас Романович, паспорт СС №544863, виданий Косiвським РВУМВС в Iвано-Франкiвськiй обл. 11.06.1998р. Частка, якою володiє в статутному капiталi - 1.61%. На посадi перебував з 2011р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2015ОбраноЧлен ПравлiнняМартинюк Iван МиколайовичСЕ, 081958, 18.08.2001, Косiвським РВУМВС в Iвано-Франкiвськiй обл.0.54
Зміст інформації:
За рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв АТ "Скiф-Авто" (Протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд 26 квiтня 2015 року) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень виконавчого органу, в складi посадових осiб емiтента вiдбулися наступнi змiни: Обрано: член Правлiння Мартинюк Iван Миколайович, паспорт СЕ №081958, виданий Косiвським РВУМВС в Iвано-Франкiвськiй обл. 18.08.2001р. Частка, якою володiє в статутному капiталi - 0,54%. Термiн призначення - 3 роки. Попередня посада - автослюсар. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.